ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება

 

მშობელთა საყურადღებოდ!

გაცნონებთ, რომ გაერთიანების საკონსულტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2015-2016 სასწავლო წლისათვის 5-6 წლიანი ჯგუფები
დაკომპლექტდება  არა ელექტრონული რეგისტრაციით, არამედ მშობლის განცხადების საფუძველზე.  
2015-2016 სასწავლო წლისათვის 5-6 წლიანთა ჯგუფებში დაიშვებიან:

2009 წლის 15 სექტემბრიდან  2010 წლის 12 სექტემბრის ჩავლით დაბადებული ბავშვები

იმ ბავშვების მშობლებმა, ვინც უკვე არის დარეგისტრირებული ბაღში და სურთ ბაღის გამოცვლა  -  22 მაისამდე    
განცხადებით უნდა მიმართონ გაერთიანებას (თუ აქამდე განცხადება არ ქონდათ დაწერილი)
მშობლებმა, რომელთა შვილებიც არ არიან ბაღში რეგისტრირებული, სასურველ ფილიალში,
მაისის ბოლომდე უნდა წარადგინონ დოკუმენტების სტანდარტული ნაკრები (ფოტო სურათი , დაბადების
 მოწმობის ასლი, ჯანმრთელობისცნობა და რუსთავში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი)

დარჩენილ ასაკობრივ ჯგუფებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია ჩატარდება  უცვლელად, ელექტრონული ფორმით.

ელექტრონული განაცხადების შევსება ხელმისაწვდომი გახდება 2015 წლის 1 სექტემბერს დღის 12:00 საათიდან 


ცხელი ხაზი: 24 20 53; 24 15 22;