ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება


ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

ამ ეტაპზე ა.ა.ი.პ. რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ფილიალებში
რეგისტრაცია არ მიმდინარეობს.
დამატებითი ინფორმაცია რეგისტრაციის განახლების შესახებ,
განთავსდება ამავე ვეგ გვერდზე და გავრცელდება საინფომაციო საშუალებებით აგვისტოს ბოლოს

ცხელი ხაზი: 24 20 53; 24 15 22;