ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება

რეგისტრაცია დასრულებულია!


გაცნობებთ, რომ გაერთიანების საკონსულტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2015-2016 სასწავლო წლისათვის 5-6 წლიანი ჯგუფები 
დაკომპლექტდება  არა ელექტრონული რეგისტრაციით, არამედ მშობლის განცხადების საფუძველზე.  

......................................................................................................................
2015-2016 სასწავლო წლისათვის 5-6 წლიანთა ჯგუფებში დაიშვებიან:

2009 წლის 15 სექტემბრიდან  2010 წლის 12 სექტემბრის ჩავლით დაბადებული ბავშვები

· 2 დან 3 წლამდე ჯგუფში - 2012 წლის 11 სექტემბრიდან 2013 წლის 2 ნოემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 3 დან 4 წლამდე ჯგუფში - 2011 წლის 12 სექტემბრიდან 2012 წლის 10 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 4 დან 5 წლამდე ჯგუფში - 2010 წლის 13 სექტემბრიდან 2011 წლის 11 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.


ჩარიცხვის პროცესის დასასრულებლად გთხოვთ მიმდინარე წლის 9
ნოემბრამდე შესაბამისი ფილიალის ადმინისტრაციაში წარადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:


* ბავშვის რუსთავში რეგისტრაციის დამადასტურებელი ცნობა
* ბავშვის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი
* ბავშვის ერთი ფოტოსურათი (3X4)
* ჯანმრთელობის ცნობა
* განაცხადისათვის მინიჭებული ნომერი N
აღნიშნული დოკუმენტების მითითებულ ვადაში წარუდგენლობის შემთხვევაში ბავშვი ჩარიცხულად არ ჩაითვლება!

ცხელი ხაზი: 24 20 53