ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება

რეგისტრაცია დასრულებულია !ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვების ჩარიცხვა მოხდება შემდეგი წესით:

 

· 2 დან 3 წლამდე ჯგუფში - 2011 წლის 15 სექტემბრიდან 2013 წლის 31 მარტამდე დაბადებული ბავშვები.

· 3 დან 4 წლამდე ჯგუფში - 2010 წლის 15 სექტემბრიდან 2011 წლის 14 სექტემბრამდედაბადებული ბავშვები.

· 4 დან 5 წლამდე ჯგუფში - 2009 წლის 15 სექტემბრიდან 2010 წლის 14 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.რეგისტრაცია გავლილი ბავშვის კანონიერმა წარმომადგენელმა, 2015 წლის 01 აპრილამდე შესაბამისი ფილიალის ადმინისტრაციაში უნდა წარადგინოს:

 

* ცნობა ბავშვის რუსთავში რეგისტრაცის შესახებ, გაცემული იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სამოქალაქო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (იუსტიციის სახლის) ან ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის ტერიტორიული ორგანოს მიერ;

* დაბადების მოწმობა (ასლი);

* ერთი ფოტო სურათი (3X4);

* ჯანმრთელობის ცნობა;


ცხელი ხაზი: 24 20 53; 24 15 22;