ააიპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანება

 

რეგისტრაცია დასრულებულია!

გაცნონებთ, რომ გაერთიანების საკონსულტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2015-2016 სასწავლო წლისათვის 5-6 წლიანი ჯგუფები
დაკომპლექტდება  არა ელექტრონული რეგისტრაციით, არამედ მშობლის განცხადების საფუძველზე.  
2015-2016 სასწავლო წლისათვის 5-6 წლიანთა ჯგუფებში დაიშვებიან:

2009 წლის 15 სექტემბრიდან  2010 წლის 12 სექტემბრის ჩავლით დაბადებული ბავშვები

· 2 დან 3 წლამდე ჯგუფში - 2012 წლის 11 სექტემბრიდან 2013 წლის 14 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 3 დან 4 წლამდე ჯგუფში - 2011 წლის 12 სექტემბრიდან 2012 წლის 10 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.

· 4 დან 5 წლამდე ჯგუფში - 2010 წლის 13 სექტემბრიდან 2011 წლის 11 სექტემბრამდე დაბადებული ბავშვები.


ცხელი ხაზი: 24 20 53; 24 15 22;